Υπηρεσίες

Σχεδιασμός Προϊόντων

Κατασκευή Πρωτοτύπων

Κατεργασίες με CNC

3D Σάρωση

Διαστασιολογικός Έλεγχος

Αντίστροφη Σχεδίαση

Ανάπτυξη Εικονικών Μουσείων

Περιστροφικής Χύτευσης
& Χύτευσης σε κενό