Ανάπτυξη Εικονικών Μουσείων

Η FTS AE αναπτύσσει τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα που μπορεί να περιλαμβάνουν ψηφιοποιημένους χώρους Πραγματικών Μουσείων ή εκ του μηδενός σχεδιασμένους από την εταιρεία μας εικονικούς χώρους Μουσείων που υφίστανται μόνον μέσα στον Η/Υ.
Το υλικό που δημιουργούμε μπορεί να συνδυάζει, την φωτορεαλιστική προβολή των ψηφιοποιημένων έργων τέχνης, την τοποθέτησή τους σε εξατομικευμένα ψηφιακά stands, τον φωτισμό του εικονικού περιβάλλοντος του Μουσείου, την εικονική περιήγηση (walk–through με προκαθορισμένες διαδρομές ή διαδραστικές διαδρομές (automatic or interactive navigation), σε συνδυασμό με αφήγηση, μουσική και δυναμικές λεζάντες.

Η ανάλυση της φωτορεαλιστικής επιλέγεται ανάλογα με τις δυνατότητες του μέσου δια του οποίου γίνεται η προβολή. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται η προβολή του εικονικού μουσείου γίνει μέσω του διαδικτύου (π.χ. website του εκάστοτε Μουσείου), τότε υποχρεωτικά για να είναι γρήγορη και αποτελεσματική η χρήση του, η ανάλυση των εκθεμάτων θα είναι σχετικά χαμηλή. Στην περίπτωση που το Μουσείο διαθέτει ισχυρό Η/Υ και προβολικό εξοπλισμό τότε η ψηφιακή δυναμική τρισδιάστατη προβολή των εκθεμάτων μπορεί να γίνει με εξαιρετικά μεγάλη ανάλυση.

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Απεικόνιση

Η εταιρία μας είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση ανάγλυφων και ολόγλυφων αρχαίων ή λαογραφικών μνημείων, καθώς και σύγχρονων έργων γλυπτικής. Τα δεδομένα της τρισδιάστατης σάρωσης σε συνδυασμό με ψηφιακές κάμερες υψηλής ανάλυσης και την χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, μας δίνουν την δυνατότητα να απεικονίζουμε ολόγλυφα αντικείμενα με υφή και χρώμα δυναμικά σε 3D ψηφιακό περιβάλλον. Το ψηφιακό υλικό που παράγουμε σε αυτή την ενότητα αποτελεί το πρωτογενές υλικό για την δημιουργία ενός εικονικού τρισδιάστατου ψηφιακού μουσείου.

Ψηφιακή Τρισδιάστατη Ανασυγκρότηση Εργων Τέχνης

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ψηφιακή τρισδιάστατη ανασυγκρότηση ανάγλυφων ή ολόγλυφων έργων τέχνης που υπάρχουν σε μορφή θραυσμάτων. Αυτή η ενότητα έχει ερευνητικό ενδιαφέρον και είναι μεγάλης σημασίας για την διαφύλαξη του πολιτισμικού μας θησαυρού.
Η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση των θραυσμάτων ενός αρχαίου μνημείου, μας δίνει σταδιακά την δυνατότητα να ανασυγκροτήσουμε το μνημείο σε περιβάλλον Η/Υ. Όταν τα θραύσματα είναι μερικές δεκάδες τεμάχια, τα αποτελέσματα της ανασυγκρότησης προκύπτουν σχετικά γρήγορα. Εάν τα θραύσματα είναι πολλά (π.χ. χιλιάδες), τότε υποχρεωτικά απαιτούνται πολλά συσχετιζόμενα στοιχεία που μπορεί να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν μόνο μέσω ερευνητικών έργων, στα οποία η εταιρεία μας μπορεί να συμμετάσχει και να συνεισφέρει ουσιαστική βοήθεια.

Πιστά Αντίγραφα Αρχαίων –
Λαογραφικών Αντικειμένων

Τα ψηφιοποιημένα αντικείμενα αποτελούν το υλικό αναφοράς για να κατασκευάσουμε με απόλυτη ακρίβεια πιστά αντίγραφα. Επιπλέον αποτελούν και έναν επιστημονικά αδιαμφισβήτητο τρόπο πιστοποίησης αντιγράφων έργων γλυπτικής. Τα πιστά αντίγραφα που κατασκευάζουμε μπορεί να έχουν αισθητά μικρότερη μάζα και συνεπώς βάρος, ανεξαρτήτως του εάν είναι ολόγλυφα ή ανάγλυφα. Η κατασκευή τους υλοποιείται με εναλλακτικές σύγχρονες κατασκευαστικές τεχνικές π.χ. εργαλειομηχανές CNC (3-5 αξόνων), συστήματα κενού (Vacuum casting machines), συστήματα περιστροφικής χύτευσης ή συστήματα ταχείας πρωτοτυποποίησης. Τα υλικά κατασκευής των αντιγράφων περιλαμβάνουν συνθετικές ύλες, συνθετικό γύψο κλπ.

Μουσειακά Πρωτότυπα Εκθέματα

Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα να αναπτύξει ολόγλυφα ή ανάγλυφα πρωτότυπα έργα τέχνης, χρησιμοποιώντας ως υλικό αναφοράς στοιχεία από βιβλιογραφική έρευνα ή συνδυάζοντας τα με ψηφιοποιημένα αντικείμενα. Επιπλέον, μπορεί να κατασκευάζει σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα οποιοδήποτε ολόγλυφο ή ανάγλυφο αντικείμενο έχει ψηφιοποιήσει. Τα εκθέματα παραδίδονται ολοκληρωμένα στις δικές τους εξατομικευμένες βάσεις και με την εφαρμογή της απαιτούμενης πατίνας.