Αντίστροφη Μηχανολογία

Αναλαμβάνουμε την τρισδιάστατη αντιγραφή και ψηφιακή μοντελοποίηση πάσης φύσεως αντικειμένων και συσκευών με τη χρήση συστημάτων τρισδιάστατης σάρωσης (3D SCANNERS), φορητών συστημάτων μετρήσεως συντεταγμένων (PORTABLE CMM’S) και εξειδικευμένων λογισμικών CAD/CAE. Παράλληλα, η εταιρία μας μπορεί να προσδιορίσει και το υλικό/α από το οποίο είναι κατασκευασμένο το αντικείμενο η συσκευή που υπόκειται σε αντιγραφή, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία της αντίστροφης μηχανολογίας.
Το υλικό που προκύπτει μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ακριβή αναπαραγωγή και πιστοποίηση μεγάλης γκάμας εξαρτημάτων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Επικοινωνία
reverse engineering component inspection