Κατεργασίες Υλικών με
Εργαλειομηχανές CNC

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ανάπτυξη κώδικα κοπής για σμίλευση υλικού σε 2.5, 3, 4 ή 5 άξονες. Για την κατασκευή με τη μέθοδο της σμίλευσης η εταιρία μας διαθέτει εργαλειομηχανές 3, 4 και 5 αξόνων, υψηλών προδιαγραφών.
Τα υλικά που μπορούμε να κατεργαστούμε περιλαμβάνουν μέταλλα, πλαστικά, ξύλο, plexi-glass κλπ. Οτι κατασκευάζουμε, στη συνέχεια μπορούμε και να το μετρήσουμε και να πιστοποιήσουμε την ακρίβεια της κατασκευής εφόσον αυτό απαιτείται.

Επικοινωνία