Κλασσικά Όργανα Μέτρησης

Μικρόμετρα, Παχύμετρα, Ρολόγια +

calipers cover
dial gauges
dial instruments cover
micro meters cover

Each product catalogue will open a PDF in a new tab, for the full range of Baker products click here (50mb)

baker