Περιστροφικής Χύτευσης
& Χύτευσης σε κενό

Η FTS AE διαθέτει καινοτόμα, εύχρηστα και χαμηλού κόστους κτήσης και λειτουργίας συστήματα για την παραγωγή ολόγλυφων αντικειμένων. Η χύτευση μπορεί να γίνει με μεγάλη γκάμα υλικών, όπως ρητίνες, πολυουρεθάνες, γύψος κλπ. Οι εφαρμργές των εν λόγω συστημάτων καλύπτουν πολλούς τομείς παραγωγικής δραστηριότητας και μοντελισμού όπως: είδη γλυπτικής, παιχνίδια, μηχανολογικά αντικείμενα, αντικείμενα που έχουν βιολογικές μορφές, κλπ.

Χύτευσης σε κενό

Τα πρωτότυπα αντικείμενα που κατασκευάζουμε αποτελούν την βάση για την κατασκευή καλουπιών σιλικόνης. Τα Καλούπια Σιλικόνης χρησιμοποιούνται σε συστήματα χύτευσης σε κενό (Vacuum casting systems) για την παραγωγή αντιγράφων χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά. Με αυτά τα καλούπια η εταιρία έχει την δυνατότητα να παράγει σε μικρές ποσότητες (100- 200) αντίγραφα αρίστης ποιότητας, υψηλής ακρίβειας και αντοχής. Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιυθούν για την χύτευση σε κενό είναι: κερί, γύψος, ρητίνες & μεγάλη ποικιλία από πολυουρεθάνες (polyurethane).

Περιστροφικής Χύτευσης

Με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης μπορούμε να κατασκευάσουμε ολόγλυφα κούφια αντικείμενα τα οποία μπορεί να είναι γλυπτά έργα τέχνης, αντίγραφα αρχαίων αγαλμάτων, παιχνίδια κλπ. Τα υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με αυτή τη μέθοδο περιλαμβάνουν καλλιτεχνικό γύψο, συνθετικό γύψο, μεγάλη γκάμα από ρητίνες δύο συστατικών, και ότι άλλο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρευστή μορφή πριν τη στερεοποίηση του. Τα μεγέθη των αντικειμένων που μπορούμε να κατασκευάσουμε κυμαίνονται μεταξύ 15 cm έως 1.8 m ύψους και μέγιστη διάμετρο μεταξύ 0.8-0.9 m. Μετά την κατασκευή μπορούμε να εφαρμόσουμε την κατάλληλη πατίνα παλαίωσης.