Διαστασιολογικός Έλεγχος

Παράλληλα με την τρισδιάστατη σάρωση υλοποιούμε έργα ελέγχου γεωμετρικών ανοχών και πιστοποίηση διαστάσεων μεμονωμένων εξαρτημάτων ή και ολόκληρων συναρμολογικών διατάξεων.

Ρεπορτ αναλυσης γεωμετρικών ανοχών